Thursday, May 7, 2009

Douglas Shuler

Douglas Shuler - fantasy and science-fiction illustrator
Douglas Shuler

Douglas Shuler Douglas Shuler art
Douglas Shuler art Douglas Shuler
Douglas Shuler illustration Douglas Shuler
Douglas Shuler illustration

More info and pics:


Douglas Shuler's Art book:

Douglas Shuler Sketchbook
Touch of Magic : The Douglas Shuler Sketchbook

Blog Archive