Thursday, August 21, 2008

Cartoon 22nd August 2008

nawaiwaqt cartoon
thenews cartoon
thenews cartoon
dawn cartoon
dawn cartoon
jang cartoon
jang cartoon
jang cartoon
dailytimes cartoon

Mansoor

‘Ana'al-Haq’ ‘Ana'al-Haq’ ‘Ana'al-Haq’ ‘Ana'al-Haq’

Mansoor ke parde main Khuda bol raha hai
israar Khudai ke Khuda khol raha hai
Mansoor ka haq hai kay ‘Ana'al-Haq’ kaha hai
‘Ana'al-Haq’ hai Mansoor ‘Ana'al-Haq’ rahega
‘Ana'al-Haq’ ka naara to sada haq rahega
aisa bhi din hoga jo her koi kahe ga
‘Ana'al-Haq’ ‘Ana'al-Haq’ hi ka wird karega


jhoota tha Khudai per Firon ka dawa
Firon tha Firon woh zalim ke khuda tha
Iblis mawahhid magar baaghi-e-Khuda tha
Shahadat-e-Mansoor ki shahid hai Khudai
Shahid tha Mansoor kia shahadat di Khuda ki
shahadat-e-Mansoor, shahadat hai Khuda ki
Mansoor ka haq hai kay ‘Ana'al-Haq’ kaha hai
Mansoor ka yeh qarz sada qarz rahega
‘Ana'al-Haq’ hai Mansoor ‘Ana'al-Haq’ rahega


Mansoor Khuda pe hai fida, kesa fida hai
Mansoor kahan yeh to Khuda bol raha hai
Kate hath, kate paon per sarshaar hai Mansoor
Dooiee ki wajah jism tha to thora bacha hai
Daar pe ‘Ana'al-Haq’ ‘Ana'al-Haq’ Ki jo lai pe tanga dol raha hai
Yeh Mansoori sada hai jo Khuda bol raha hai
Mansoor ka haq hai kay ‘Ana'al-Haq’ kaha hai
Mansoor ka yeh qarz sada qarz rahega
aisa bhi din hoga jo her koi kahe ga
‘Ana'al-Haq’ ‘Ana'al-Haq’ hi ka wird karega


raakh se Mansoor ki jo Phool khila hai
kantoon ki mohabbat se kia surkh howa hai
ya dil hai Mansoor ka jo Phool howa hai
ya lai pe ‘Ana'al-Haq’ ki sir phor liya hai
is Phool ke parde main yeh Mansoori sada hai
yeh Phool Khuda hai yeh Khuda bol raha hai
Mansoor ka haq hai kay ‘Ana'al-Haq’ kaha hai
‘Ana'al-Haq’ hai Mansoor ‘Ana'al-Haq’ rahega
‘Ana'al-Haq’ ka naara to sada haq rahega
aisa bhi din hoga jo her koi kahe ga
‘Ana'al-Haq’, ‘Ana'al-Haq’ hi ka wird karega


tehqeeq-e-Mansoor se yeh pata chla hai
'haqeeqat' hai yahi ke 'haq' 'muqaddas howa hai
"main 'haq' hoon aur 'haq', hai 'haq' ke sath 'haq'
‘Ana'al-Haq’o w'al-Haq lil'Haqq Haqq"
‘Anal-Haq’ ‘Anal-Haq’ ‘Anal-Haq’ ‘Anal-Haq’

Fishing...

Aha...
Only joke, when Moses and his friend were fishing...

Blog Archive